OWIES

Zapraszamy do Szkoły Ekonomii Społecznej Od 3 lat w naszym województwie powstają zespoły ds. ekonomii społecznej. Obecnie jest ich 10 (wojewódzki, powiatowei miejskie), skupiają łącznie ponad 200 osób. Zostały powołane po to, by tworzyć i wdrażać rozwiązania wspierające m.in. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Ekonomia społeczna...
wtorek, 02.09.2014 15:24 / więcej »


Rekrutacja w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Pasłęku: "Pomysł na siebie" 1 kwietnia 2014 roku Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu „Pomysł na siebie”. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, będzie realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach „Gwarancji dla młodzieży” - inicjatywy Komisji Europejskiej....
poniedziałek, 25.08.2014 12:00 / więcej »
Jak stworzyć wieś tematyczną? Są pomysłem na rozwój wsi, tak w zakresie zwiększenia aktywności i integracji mieszkańców, jak i w zakresie poprawy jej sytuacji ekonomicznej. Mowa o wioskach tematycznych, których powstawanie obserwujemy w całej Polsce. I nic dziwnego, jest to pomysł, który się sprawdza. Najlepszym przykładem są...
czwartek, 21.08.2014 12:52 / więcej »


Wizyta studyjna – w stronę ekonomizacji… Dla tych, którzy zanim zdecydują się na krok w kierunku ekonomizacji swojej organizacji bądź na założenie spółdzielni socjalnej, przygotowana została wizyta studyjna, podczas której można będzie zobaczyć jak to się sprawdza u innych. W wizycie mogą wziąć udział przedstawicieli organizacji...
czwartek, 21.08.2014 12:21 / więcej »
Kadry i płace bez tajemnic - szkolenie dla NGO Organizacje pozarządowe to również pracodawcy. To właśnie z myślą o tym Ośrodek OWIES w Elblągu postanowił zorganizować szkolenie „kadry i płace w organizacjach pozarządowych”. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatów iławskiego, ostródzkiego,...
środa, 20.08.2014 14:54 / więcej »


Zaproszenie na Galę konkursu "Godni Naśladowania" Konkurs „Godni Naśladowania” organizowany jest  przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego  już po raz jedenasty. Również w tym roku patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Jacek Protas. Tym razem Gala Konkursu odbędzie się 10...
środa, 20.08.2014 10:47 / więcej »
Bezpłatny cykl edukacyjny dla przedstawicieli NGO Ośrodek OWIES zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji z powiatów: braniewskiego, iławskiego, ostródzkiego, elbląskiego i Miasta Elbląg do udziału w Szkole Przedsiebiorczości Społecznej. Szkoła skierowana jest szczególnie do organizacji zajmujących się kulturą, turystyką i sportem, ma...
wtorek, 19.08.2014 12:44 / więcej »


Szkolenie „Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi jako podstawa ekonomizacji organizacji” Największym zasobem organizacji pozarządowych są ludzie. Aby skutecznie administrować stowarzyszeniem/fundacją należy umiejętnie zarządzać zasobami ludzkimi. Każdy, kto chciałby  robić to jeszcze lepiej może zgłosić się na 2-dniowe szkolenie organizowane przez Ośrodek OWIES w Elblągu. Szkolenie...
poniedziałek, 18.08.2014 11:55 / więcej »
więcej artykułów ›


© 2014 ESWIP   Wykonanie: Agencja Reklamowa CONTACT